>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > ཞིང་སྐྱེས་སྨན། > > ནང་དོན།

ནས་སྔོན།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། བོད་གཞུག་སྐྱིད། དུས་ཚོད། 2015-06-03 15:03:29 ཀློག་གྲངས། 17

     བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། ནས་སྔོན་བྱིས་གློ་ཚ་སུབས་རྒྱུ་གཟེར་སེལ།།
     མཛེས་མཚར་མིག་རྒྱན་ལས། སྔོན་པོས་བྱིས་པའི་ཁྲོ་གཟེར་བ་ལ་ཕན།  
     སྨན་སོ་སོའི་མངོན་བརྗོད་དང་ངོས་འཛིན་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་ལས། ནས་སྔོན་བྱིས་པའི་གློ་ཚ་སུབས་དང་རྒྱུ་གཟེར་ལ་ཕན།

གོང་ངོས། ནས་དཀར།
X