>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན། > > ནང་དོན།

ཁུག་རྟ།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད། 2015-07-03 15:57:36 ཀློག་གྲངས། 11

         བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། ཁུག་རྟའི་གློ་བས་གློ་རྡོལ་གཅོད། བྲུན་གྱིས་རྩ་སྦྱོང་། དམར་བཤལ་འཇོམས། ཞེས་གསུངས།

གོང་ངོས། ཁུ་བྱུག
X