>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན། > > ནང་དོན།

གྲུམ་པ།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད། 2015-07-03 16:28:03 ཀློག་གྲངས། 21

          བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། གྲུམ་པའི་རྒྱུ་མས་རྒྱུ་གཟེར་འཇོམས། ཚིལ་གྱིས་གྲང་རླུང་ཉྭ་སྐྲངས་འཇོམས།  ཤ་ཡིས་གདོན་ནད་སེལ་དང་ཆུ་སེར་སྐེམ།  ཞེས་གསུངས།

གོང་ངོས། གོང་མོ།
X