>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན། > > ནང་དོན།

འབྲུག

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད། 2015-07-07 10:35:48 ཀློག་གྲངས། 10

          བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། འབྲུག་གི་མཆེ་བས་སོ་ཡི་གཟེར་འཇོམས་བརྟན། རུས་པས་རུལ་གཅོད་རྨ་འདྲུབ་རྨེན་པ་བཞུ། ཁྱི་རྨ་ལྷོག་ཐབས་འཇོམས། ཞེས་གསུངས།

གོང་ངོས། འབྲི།
X