>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > རྡོ་ཡི་སྨན། > > ནང་དོན།

གཤའ་དཀར་རྡོ།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། བོད་གཞུག་སྐྱིད། དུས་ཚོད། 2015-05-30 9:45:06 ཀློག་གྲངས། 28

     བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། གཤའ་དཀར་རྡོ་ཡིས་རྨ་གསོ་ཤའུ་སྐྱེད།། ཅེས་པ་དངུལ་རྡོ་འདྲ་ལ་བཞུས་ན་གཤའ་འབབ་པ་སྟེ་བཟང་ངན་གཉིས། གཤའ་རྒྱུ་དཀར་ནག་དང་། གཤའ་འབབ་ཆེ་ཆུང་།
     མཛེས་མཚར་མིག་རྒྱན་ལས། གཤའ་དཀར་རྡོ་ནི། དངུལ་རྡོ་འདྲ་ལ་མེ་ལ་བཞུས་ནས་གཤའ་དཀར་དང་གཤའ་ནག་གཉིས་འབབ་པ་ཡིན།

གོང་ངོས། ཡིག་ཆ་མི་འདུག
X